Skip to content

Et Godt Engelsk Essay Typer

Få hjælp til at skrive et analytical essay i Engelsk med Studienets trin-for-trin vejledning. Vejledningen kan både bruges til fiction og non-fiction opgaven.  

Denne guide er specifikt designet til at hjælpe dig med den eksamensgenre, som hedder analytical essay. Det er altid den genre du skal skrive til skriftlig eksamen i Engelsk A på STX - og du har også altid mulighed for at vælge den på HHX A og STX B. Du kan også møde formuleringen analytical essay på HF B, men her bliver begrebet brugt lidt anderledes, så i denne vejledning fokuserer vi kun på STX og HHX.

Det er vigtigt at forstå, at analytical essay dækker over en helt særlig genre, som ikke nødvendigvis svarer til det, som man normalt forbinder med et ‘essay’. Grundlæggende set er et analytical essay - som navnet antyder - altid bygget op omkring en analyse af en eller anden form for tekst. Denne tekst er enten fiction (normalt en short story) eller non-fiction (kan være forskellige genrer - fx speech, article, essay…)

Desuden er der altid en ekstra instruktion i opgaveformuleringen, så du ikke kun skal analysere teksten, men også arbejde med den på en anden måde. Her bliver du enten bedt om at fortolke, kommentere, diskutere eller vurdere teksten.

Analytical essay er også kendt som ‘engelsk essay’

Mange er vant til at omtale analytical essay-opgaven som engelsk essay, fordi det er en særlig slags essay, som man bliver bedt om at skrive i engelsktimerne. Hvis du går på HHX, skal du dog være opmærksom på, at der er to helt forskellige typer essay-opgaver, som du kan møde til din skriftlige eksamen i engelsk. Der er både analytical essay, hvor du arbejder med en bestemt tekst, og et mere traditionelt essay, hvor du skal arbejde med et overordnet emne ud fra en række kilder. Denne guide giver dig kun hjælp til analytical essay-opgaven.

7 trin til et godt analytical essay

Vores vejledning er bygget op som en overskuelig 7-trins guide, som hjælper dig igennem hele opgaveskrivningsprocessen. 

I Trin 1 af vores vejledning, kan du læse finde nyttig information før du går i gang med dit analytical essay. Hvis det er første gang du bruger denne vejledning, så er det et rigtig godt sted at starte.

I Trin 2 ser vi på, hvordan du helt konkret skal forstå alle de instruktioner, som du kan støde på i en opgaveformulering til analytical essay. Ved Trin 3 kan du få gode råd til at læse selve opgaveteksten og tage fornuftige noter. I Trin 4 giver vi dig vejledning til selve tekstarbejdet og gode råd til at lægge en skriveplan.

Trin 5 giver dig råd om at skrive selve hoveddelen af dit essay, med mange konkrete eksempler på, hvordan du kan præsentere dit arbejde med teksten og bygge de enkelte underafsnit op. Du kan også finde gode råd til den sproglige side af opgaven her. I Trin 6 får du hjælp til at skrive indledning og konklusion til dit analytical essay, så hele teksten kommer til at hænge godt sammen. Trin 7 giver dig gode råd til sidste gennemlæsning, hvor du har særligt fokus på at rette grammatiske og indholdsmæssige fejl.

Efter de 7 trin kan du finde en hurtig oversigt over de vigtigste do's and don'ts i analytical essay-opgaven, som samtidig er en opsummering af de vigtigste punkter fra denne vejledning.

Til allersidst kan du se vores eksempelbesvarelser, som viser hvordan et analytical essay til 12 kan se ud.

Hvordan skriver man et essay i Engelsk

Fælles i faget Engelsk på STX for både A- og B niveau er det akademiske essay.

I sagprosaopgaven på STX B skal spørgsmålene dog besvares separat, som det også fremgår af opgaveformuleringen.

Definition – hvad er et essay?

Et essay er en struktureret, sammenhængende analyse og fortolkning. I dit essay på STX B og STX A skal du inkludere de 4-5 fokuspunkter skrevet  i opgaveformuleringen (færre på STX A). Et essay har ingen underoverskrifter, og det er vigtigt at huske, at et essay i engelsk ikke er som et essay i dansk.

Struktur – hvordan ser et essay ud?

Et essay består i sin struktur af tre dele: indledning, hoveddel og konklusion:

Forbinderord

Som nævnt, skal et essay være sammenhængende. For at lave dit essay sammenhængende, er det en god ide at bruge forbinderord:

  1. -rækkefølge: first, second, third, finally, lastly

  2. -udbygning af argumentation: moreover, in addition, furthermore, besides, equally, similarily

  3. -eksemplificering og forklaring: for example, for instance, e.g., in other words

  4. -logisk konsekvens: so, therefore, as a result, because, thus

  5. -modargument og modsigelse: but, on the contrary, however, nevertheless, on the one hand…on the other hand, in spite of

  6. -konklusion: to sum up, in conclusion, in short

Uddybende materiale om skriftlig eksamen i engelsk

Engelsk STX B.pdf

Engelsk STX A.pdf

Senest opdateret 01-08-2012